Mitä tarkoittaa Polyamoria

Polyamoria on suhteellisen uusi käsite, joka on saanut viime aikoina paljon huomiota puhuttaessa parisuhteista ja rakkaudesta. Termi tulee kreikan sanoista poly, joka tarkoittaa montaa, ja amor, joka tarkoittaa rakkautta. Polyamoriassa henkilöillä on siis mahdollisuus olla samanaikaisesti useita romanttisia tai seksuaalisia suhteita, ja kaikki osapuolet ovat tietoisia ja suostuvat tähän järjestelyyn.

Polyamoriassa tavoitteena on avoimuus, rehellisyys ja kunnioitus kaikkia osapuolia kohtaan. Suhteissa voi olla erilaisia dynamiikkoja, kuten esimerkiksi suljettu ryhmä, avoimet suhteet tai hierarkkiset suhteet, mutta kaikissa tapauksissa avainasia on vapaaehtoisuus ja suostumus kaikkien osapuolten välillä. Polyamorian kannattajat korostavat, että sen harjoittaminen voi olla yhtä merkittävä ja vakavasti otettava tapa rakastaa ja sitoutua toisiin ihmisiin kuin perinteisempi parisuhdemalli.

Polyamoriasta puhuttaessa on tärkeä erottaa se avoimista suhteista, joissa voi myös olla useita kumppaneita, mutta nämä suhteet eivät ole välttämättä yhtä vakavia ja sitoutuneita kuin polyamoriset suhteet. Polyamoriaan liittyy vahvasti ajatus monisuhteisuudesta puhtaasti romanttisessa ja seksuaalisessa mielessä, kun taas avoimissa suhteissa voi olla kyse esimerkiksi tapailusta ja satunnaisesta seurustelusta.

Vaikka polyamoria onkin saanut paljon näkyvyyttä viime aikoina, se ei silti ole kaikille tuttu tai hyväksytty käsite. Monet ihmiset suosivat edelleen perinteistä yksiavioisuutta ja monogamiaa, eivätkä ole valmiita hyväksymään polyamoriaa osaksi omaa elämäänsä. Tämä asettaa haasteita polyamorisille ihmisille ja voi johtaa ennakkoluuloihin ja syrjintään.

Kuten kaikissa ihmissuhteissa, myös polyamorisissa suhteissa tulee vastaan erilaisia haasteita ja ongelmia, ja niiden käsittely vaatii avointa kommunikointia ja kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Polyamoria ei ole helppo valinta, mutta sen kannattajat uskovat vakaasti sen tuovan monille ihmisille merkityksellistä ja täyttävää rakkautta elämään.

FAQ

Miksi joku valitsee polyamorian?

Monet polyamoriset ihmiset kokevat, että perinteinen monogaminen suhde ei tarjoa heille riittävästi vapautta tai mahdollisuuksia toteuttaa itseään. He haluavat rakastaa ja sitoutua useisiin ihmisiin samanaikaisesti ja kokea erilaisia suhdemuotoja, jotka eivät ole mahdollisia yksiavioisessa suhteessa.

Miten polyamoriset suhteet toimivat käytännössä?

Polyamoriset suhteet voivat toimia hyvin eri tavoin riippuen osapuolten toiveista ja tarpeista. Avainasiana on avoin kommunikaatio ja suostumus, sekä halu rakastaa ja kunnioittaa kaikkia osapuolia suhteessa.

Voiiko polyamoriassa olla mustasukkaisuutta?

Kyllä, polyamorisissakin suhteissa voi esiintyä mustasukkaisuutta, mutta moni pitää sitä mahdollisuutena kasvaa ja oppia tuntemaan itsensä paremmin. Mustasukkaisuudesta ja sen käsittelystä on tärkeää puhua avoimesti kumppaneiden kesken.

Onko polyamoria laillista?

Laillinen asema vaihtelee maittain ja osavaltioittain. Joissain paikoissa polyamoriset suhteet voivat olla laittomia, kun taas toisissa niille ei ole erityisiä laillisia esteitä. Tärkeää on selvittää oman asuinpaikkansa säännöt ja lait suhteen suhteen.