Mitä tarkoittaa CIS

CIS eli ”Cisgender” on termi, joka viittaa siihen, kun henkilön sukupuoli-identiteetti vastaa heidän syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Termi tulee latinan sanasta ”cis”, mikä tarkoittaa ”tämä puoli”.

Cis-henkilöt ovat niitä, jotka eivät koe ristiriitaa syntymässä määritellyn sukupuolensa ja omien kokemustensa välillä. Heidän sukupuoli-identiteettinsä vastaa sitä sukupuolta, jonka heille on määritelty syntymässä.

On tärkeää ymmärtää cis-henkilöiden etuoikeutettu asema yhteiskunnassa ja tietoisesti tunnistaa ja kunnioittaa kaikkien sukupuoli-identiteettejä.

Usein kysyttyä CIS:stä

Mikä on ero cis-henkilön ja trans-henkilön välillä?

Cis-henkilö on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti vastaa heidän syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Trans-henkilö taas on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei vastaa heidän syntymässä määriteltyä sukupuoltaan.

Miksi cis-käsitettä tarvitaan?

Cis-käsitettä tarvitaan ymmärtämään erilaisia sukupuoli-identiteettejä ja tunnistamaan valtaväestön etuoikeutettu asema. Se auttaa luomaan inklusiivisemman yhteiskunnan kaikille sukupuoli-identiteeteille.

Miten voin tukea cis-henkilöitä?

Voit tukea cis-henkilöitä tunnustamalla heidän sukupuoli-identiteettinsä ja kunnioittamalla heidän oikeuttaan olla juuri sellaisia kuin he ovat. Voit myös pyrkiä edistämään sukupuolen moninaisuutta ja tarjota tukeasi kaikille sukupuoli-identiteeteille.